Skip to main content
Search Jobs

No jobs have been saved yet.

Medewerker Support Verzuim

Adecco logo

Job details

location-pin Tilburg, North Brabant, Netherlands
location-tag 210002AM

SUPPORT MEDEWERKER VERZUIM

De Support Medewerker Verzuim is verantwoordelijk voor het aannemen, het begeleiden van zieke contractanten en de ERD populatie gedurende de eerste veertien kalenderdagen van het verzuim. Daarnaast verantwoordelijk voor een correcte en tijdige verwerking van alle contactmomenten/ontvangen correspondentie in de diverse verzuimsystemen. De Support Medewerker Verzuim rapporteert aan de Teamleider Adecco Support en voert zijn/haar werkzaamheden uit in teamverband. De standplaats betreft Tilburg.

Mission/Goals:

  1. Het aannemen conform belscript van de ziekmeldingen van zieke contractanten (AZUML, DETAFLEX, Fase B en Fase C) als voor de ERD populatie (AMU, Ziek uit dienst, Nawerking Ziektewet) conform de geldende wet- en regelgeving.
  2. Het begeleiden conform het van toepassing zijnde verzuimproces van zieke contractanten en ERD populatie gedurende de eerste veertien kalenderdagen van het verzuim conform de geldende wet- en regelgeving.
  3. Het administratief correct en tijdig vastleggen van alle contactmomenten in de diverse systemen.
  4. Het correct en tijdig verwerken van ontvangen correspondentie omtrent verzuim.
  5. Het correct verwerken en controleren van uit te betalen ziektegeld en aanbieden van deze opdrachten aan uitvoerende partij.

Tasks:

Administratief proces

Draagt zorg voor een accurate verwerking van verzuimmeldingen en contactmomenten in de diverse verzuimsystemen. Draagt daarnaast zorg voor een accurate verwerking van binnen gekomen correspondentie richting de afdelingen waarvoor deze correspondentie bestemd is. Het versturen van de ziek uit dienst brieven en waarschuwingsbrieven welke conform verzuimprotocol van toepassing zijn.

Minimaliseren verzuimpercentage en verzuimkosten

Draagt bij aan het minimaliseren van het verzuimpercentage en de verzuimkosten van (ex-)werknemers van Adecco door het correct aannemen, begeleiden, en verwerken van verzuimmeldingen gedurende de eerste veertien kalenderdagen van het verzuim. Signaleert “risico” cases pro-actief en pleegt overleg met verzuimspecialist.

Interne klanttevredenheid en samenwerking

Draagt zorg voor een optimale interne klanttevredenheid en samenwerking met de medewerkers op de afdeling Branch Support, de vestigingen, manager Verzuimcentrum en de Verzuimspecialisten.

Naleving wet- en regelgeving

Draagt zorg voor 100% naleving van de geldende wet- en regelgeving in correspondentie, verwerking en contactmomenten.

What it means to be part of the Adecco Group.

For over 50 years, we’ve helped connect thousands of people from all different backgrounds and cultures with employment opportunities across the world. We provide leading HR services and solutions, powering the world of work that not only gives our clients a more personalised experience, but also gives our colleagues a sense of purpose and value in the work they do with us. Being a part of our international group means being part of a community that drives each other to be their best. You’ll do work that challenges the lives of our clients. You’ll be a part of a spirited and professional network of people who believe in what we’re doing. And, you’ll believe in it too.

  • Vettery

Join our global talent community

When opportunity knocks make sure you hear it! Enter your details to join our talent community and sign up to automatic job alerts.

Our Terms of Use, Cookie Policy and Privacy Policy explain how we collect and use information about you and the rights you have. By submitting your information you acknowledge you have read those documents and consent to receive communications and email job alerts from the Adecco Group.

Already signed up? Click here