Skip to main content

Search our jobs

Process Specialist – Margin Efficiency and External Cooperation

Adecco logo

Job details

location-pin Stockholm, Stockholm County, Sweden
location-tag NE00212_UK
Om rollen

I Sverige är bemanningsbranschen relativt ung och ännu i en mognadsfas. I takt med ökad konkurrens och högre krav från kunder finns därför behov av att hitta smarta sätt att arbeta med alternativa intäkter. Detta kommer att bli en allt viktigare del för hela branschen, och givetvis vill vi vara med och leda utvecklingen mot att jobba så effektivt som möjligt med att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i jobb.

På så vis kan vi hitta sätt att ta del av möjligheterna detta ger, samtidigt som vi gör en värdefull insats för samhället och individen.

Vad du kommer göra

I rollen som specialist kommer du att arbeta brett med att utforma en best practice, implementera den inom organisationen samt skapa och upprätthålla de strukturer som gör att processerna lever vidare och utvecklas. Det handlar dels om att bli expert på regler, lagar och bestämmelser kring området, dels att skapa relationer och bygga kedjor med externa leverantörer och dels att implementera, följa upp och leda arbetet internt med att på bästa sätt ta del av möjligheterna som ges med anställningsstöd.

Om dig

Rollen är bred och ställer krav på både process- och systemförståelse, att snabbt kunna processa och hantera stora mängder information från olika källor, att göra den förståelig och pedagogisk för andra människor samt relationsskapandeförmåga där du bygger samarbete och förtroende med människor i olika roller och funktioner. Eftersom rollen är bred och mångfacetterad behöver du ha hög arbetskapacitet, tycka att det är kul att mötas av varierande arbetsuppgifter och ha en förmåga att strukturera och organisera ditt eget arbete. Avgörande är också att du har ett affärsmannaskap där du ser hur din insats bidrar till företagets ekonomiska resultat, gärna kombinerat med driv och tävlingsinstinkt.

Praktiskt

Du kommer att tillhöra Adecco Sveriges Industry & Onsite-avdelning och rapportera till Tarek Mourad. Tarek befinner sig i Göteborg, men kunder finns i hela Sverige, vilket gör att ditt hemkontor blir det som ligger i närheten av där du bor.

Varför välja oss?

Det är en spännande tid att vara en del av vårt team! Vi är stolta över att vara ett ledande globalt företag vars kunskap är efterfrågad och vi bryr oss om att göra det bästa jobbet vi kan för att säkerställa en bättre framtid för alla. Vi gör detta genom att bygga vår Future@Work strategi som ett enat team av 30 000+ kollegor som arbetar i över 60 länder globalt.

Du får tillgång till en mängd intressanta jobb och karriärer över vår omfattande portfölj av globala varumärken. Vi ger våra kollegor möjlighet att arbeta på de smartaste och mest effektiva sätten för att uppnå total balans mellan kraven i både deras jobb och liv i övrigt. Det är därför vi ger dig den autonomi och det stöd du behöver för att arbeta på det sätt som gör dig mest produktiv, agil, trygg och insiktsfull.

Att sätta människor först, jobba med en kollektiv anda och konstant vilja utvecklas - det är vad vi står för på Adecco Group. Här är vi alla individer med ett unikt perspektiv på den värld vi lever i. Det är det som gör oss starkare. Vem du än är och oavsett din bakgrund kan du vara dig själv. Vi strävar efter att bygga vidare på de attribut som gör dig till den du är. Vi erbjuder kompetensutveckling på flera olika sätt, som vi hoppas stillar din nyfikenhet samtidigt som vi delar färdigheter, kunskaper och expertis för att växa tillsammans.

Var med och påverka där det verkligen behövs.

Lär känna vår rekryteringsprocess

Som en global organisation med flera varumärken och med flera olika roller kan vår ansökningsprocess variera. Vi vill hjälpa dig lyckas i din rekryteringsprocess och har därför listat några tips som vi hoppas får dig att känna dig mer trygg genom processen med oss.

vår karriärsida hittar du några av de viktigaste stegen du kan förvänta dig av processen och som kan vägleda dig på vägen.

Som en av världens största arbetsgivare tror vi på talang oberoende av bakgrund och fokuserar på de olika och unika färdigheter som våra medarbetare har med sig. Vi strävar efter att främja en kultur av tillhörighet och syfte, en miljö där alla kan trivas och känna sig engagerade och där skillnad respekteras och värderas. Vårt engagemang för rättvisa, lika möjligheter, inkludering och mångfald är en del av vårt bredare engagemang för att respektera grundläggande mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja. Adecco Group är stolt över att vara en arbetsgivare för lika möjligheter.

What it means to be part of the Adecco Group.

For over 50 years, we’ve helped connect thousands of people from all different backgrounds and cultures with employment opportunities across the world. We provide leading HR services and solutions, powering the world of work that not only gives our clients a more personalised experience, but also gives our colleagues a sense of purpose and value in the work they do with us. Being a part of our international group means being part of a community that drives each other to be their best. You’ll do work that challenges the lives of our clients. You’ll be a part of a spirited and professional network of people who believe in what we’re doing. And, you’ll believe in it too.

  • hired

Join our global talent community

When opportunity knocks make sure you hear it! Enter your details to join our talent community and sign up to automatic job alerts.

Our Terms of Use, Cookie Policy and Privacy Policy explain how we collect and use information about you and the rights you have. By submitting your information you acknowledge you have read those documents and consent to receive communications and email job alerts from the Adecco Group.

Already signed up? Click here